Guide: Sådan sikrer du et sundt fysisk arbejdsmiljø ved hjemmearbejde

Det fysiske miljø på arbejdspladsen har altid været vigtigt at sørge for som arbejdsgiver. Dette har været en lidt nemmere affære, når man har været samlet på kontoret sammen. Dog er der nu mange som arbejder hjemmefra, helt eller delvist, grundet coronavirus. Dette sætter større krav til arbejdsgiverne, når det kommer til at sikre, at de fysiske rammer på hjemmearbejdspladsen også opretholdes og fortsat er sunde.

Men hvad skal man specifikt sørge for som arbejdsgiver? Og hvilke råd og vaner kan man give videre til sine medarbejdere, så det sunde arbejdsmiljø sikres?

I dette indlæg introducerer vi rammerne for det sunde fysiske arbejdsmiljø, og kommer med konkrete råd til, hvordan sundheden sikres i rammerne derhjemme.

Hvad kendetegner et godt fysisk arbejdsmiljø?

Når det kommer til det fysiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, så stilles der krav til indretning, lys, ergonomi, arbejds-materialer, klima og støj. Det vil sige, at alle disse parametre skal være i orden således, at arbejdspladsen stiller de rette fysiske rammer til rådighed. De ansattes betingelser for at udføre sit arbejde, skal ultimativt være så gode som muligt.

Man skal nemlig som medarbejder være i stand til at udføre sit arbejde, så sundheden ikke sættes over styr. Det fysiske arbejdsmiljø skal dermed sikre, at arbejdet ikke medvirker til nedslidning af kroppen, eller varige skader og sygdomme.

Hvad skal man som arbejdsgiver gøre for at sikre et sundt fysisk arbejdsmiljø, på hjemmekontoret?

Mange tænker især på vigtigheden af det fysiske arbejdsmiljø, når det kommer til arbejde ude i felten. Dog er det også vigtigt at tænke over de fysiske rammer, hvis du arbejder på et kontor.

Arbejdet på kontoret er ofte kendetegnet ved, at man arbejder koncentreret foran en skærm mange timer i træk. Herved er arbejdet mest af alt stillesiddende og fastlåst, da man ofte kun bruger en lille del af ens krop. Dette kan medføre problemer i nakke, arme, skuldre eller andre dele af kroppen, som ultimativt kan give hovedpine, hold i nakken eller ondt i ryggen.

Derfor er de fysiske rammer essentielle for at medarbejderne kan udføre sit arbejde bedst muligt. Dette gælder altså også selvom man arbejder hjemme fra hjemmekontoret. Det er nemlig de samme regler i Arbejdsmiljølovgivningen som gælder, også hvis den ansatte arbejder i eget hjem for en arbejdsgiver. Det fysiske miljø er altså reguleret ved lov i Arbejdsmiljøloven.

Klik ind på OMNI’s hjemmeside, hvis du vil vide mere om den ansattes rettigheder til et godt og sundt fysisk arbejdsmiljø på hjemmekontoret.

Hvordan kan man som arbejdsgiver skabe gode vilkår for ens medarbejdere?

Fysisk sundhed på arbejdspladsen er altså en stor del af at sikre, at den ansatte har de bedste vilkår for at udføre et godt arbejde. Og det kan betale sig at sætte fokus på fysisk sundhed som arbejdsplads. Således viser undersøgelser, at det fysiske helbred spiller en afgørende rolle for det mentale helbred også. Men hvordan sikrer du som arbejdsgiver disse vilkår?

At sikre gode vaner for fysisk sundhed på hjemmekontoret, kan gøres på mange forskellige måder. Men vigtigst af alt er det vigtigt som arbejdsgiver at tænke over både at tilbyde ergonomiske kontormøbler og vilkår såvel som fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen.

Der stilles altså lidt ekstra krav til en som arbejdsgiver og leder, i denne nye verden, hvor hjemmearbejde er en del af hverdagen. Det er derfor ekstra vigtigt at snakke med ens medarbejdere om, hvordan de bedste vilkår skabes – i fællesskab. Dette kan være ved at kommunikere klart og tydeligt, at man sammen skal skabe de bedste rammer og vilkår.

Det vigtigste er i sidste ende, at man føler sig godt tilpas på arbejdspladsen, og der er skabt sunde rammer for, hvad man befinder sig i til hverdag.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*