Guide: Sådan opnår din virksomhed et godt psykisk arbejdsmiljø

psykisk-arbejdsplads-gratis-tips

Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for de ansattes trivsel og helbred i arbejdet. En virksomhed med et sundt og velfungerende psykisk arbejdsmiljø er derfor med til at motivere og engagere medarbejdere, sænke sygefravær og gøre det nemmere for alle at arbejde sammen på arbejdspladsen.

I denne artikel vil vi opridse hvad et godt og et dårligt psykisk arbejdsmiljø er samt give jer 3 tips til et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø?

Et godt og sundt arbejdsmiljø er kendetegnet af, at dine ansatte – og ledelsen – er glade for jeres arbejde og kolleger. I

Kort fortalt, så er en arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø præget af arbejdsglæde og høj trivsel.

Samtidigt behandler I hinanden pænt og har nemt ved at omgås og tilpasse jer lettere forandringer på arbejdspladsen. Arbejdsopgaverne vil også ofte være overkommelige – men stadig engagere den enkelte medarbejder.

Typiske tegn på et godt psykisk arbejdsmiljø er:

  • Arbejdsglæde
  • Klare mål og krav
  • Udviklingsmuligheder
  • Konstruktiv feedback
  • Tydelig og omsorgsfuld ledelse
  • Social kontakt med kolleger
  • Støtte fra ledelse og kolleger
  • Værdsættelse og anerkendelse

Hvad er et dårligt psykisk arbejdsmiljø?

I et dårligt psykisk arbejdsmiljø er trivslen helt i bund.

Her vil den enkelte medarbejder ofte føle sig stresset, overarbejdet eller mangle overskud.

Der vil være mange unødige konflikter, opgaverne vil virke enten overvældende eller monotone. Jeres arbejdsplads vil bruge meget tid og ressourcer på at modvirke den dårlige stemning og måske forsøge at genoprette et velfungerende samarbejde mellem kollegerne.

 

Et dårligt psykisk såvel som dårligt fysisk arbejdsmiljø vil over medføre flere sygemeldinger, lav fastholdelse af medarbejderne, forringet samarbejde og forværre kvaliteten af resultaterne af jeres arbejde. Her vil det fysiske arbejdsmiljø i nogle brancher have en større betydning i andre. Her betyder de fysiske rammer eksempelvis én ting i kontorfællesskaber, mens det vil have en helt anden betydning på industielle arbejdspladser. Ønsker du at optimere denne, kan du med fordel se mulighederne for optimering af køling, opvarmning eller ventilation.

 

Der findes ikke en endegyldig opskrift på, hvordan man får et godt psykisk arbejdsmiljø.

Udfordringerne på én arbejdsplads, vil ikke nødvendigvis være de samme på en anden. Vi har dog her samlet tre overordnede anbefalinger, som alle typer virksomheder kan benytte sig af, og som er baseret på forskning på området:

1. Skab rammen for en fælles indsats

Hvis man som arbejdsgiver har set sammenhængen mellem et godt psykisk arbejdsmiljø med høj trivsel og jeres bundlinje, vil de fleste gerne sætte en indsats i gang.

Men det er vigtigt at understrege, at forskningen fortæller os, at hvis I vil skabe et langvarigt sundt psykisk arbejdsmiljø, kræver det, at I tager et fælles ansvar og forankrer arbejdet på alle niveauer på arbejdspladsen.

For at komme i mål med en større og langvarig forbedring af arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, kan virksomheden med fordel superviseres af en psykolog.

Derudover spiller den sociale sundhed også en vigtig rolle for det psykiske arbejdsmiljø. For når vi plejer relationerne og det sociale i virksomheden, oplever mange ofte også en forskel i deres trivsel. Og det er muligt at øge den sociale trivsel blandt medarbejderne. Det kan fx være gennem koncepter som en fælles frokostordning eller andre aktiviteter, der sætter fokus på den kollegiale samtale og samværet.

 

2. Kom i gang med en trivselsmåling eller en APV

For at kunne forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er det først nødvendigt at afdække jeres risikoområder og problematikker.

Forskningen anbefaler, at I kortlægger det psykiske arbejdsmiljø med en trivselsmåling eller en arbejdspladsvurdering (APV). Herefter bør I på baggrund af den viden og resultater, beslutte hvilke dialoger eller handlinger, der er nødvendige. Når I har udført de aktiviteter, bør I evaluere og diskutere, hvordan I enten kan vedligeholde eller forbedre arbejdsmiljøet yderligere.

At skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø kan være en stor proces, men du er samtidigt sikret en vedvarende proces.

3. Indfør en nultolerance over for mistrivsel

Hvis I beslutter jer for, at I vil skabe et psykisk sundt arbejdsmiljø, bær I gøre det tydeligt for alle i virksomheden, at der er nultolerance for mistrivsel.

I slutningen af 2021 bliver whistleblowerordninger lovpligtige for virksomheder med mere end 50 medarbejdere. Denne ordning vil give ansatte og andre interessenter mulighed for, anonymt at indmelde potentielle problematikker, hvis dette skulle opstå.

Det er da rigtig vigtigt, at ledelsen gør det tydeligt, at I prioriterer et sundt psykisk arbejdsmiljø. I bør også vise, hvordan I konkret vil arbejde med at forbedre arbejdsvilkårene for medarbejderne. Jo større fokus arbejdsmiljøet har i jeres kommunikation, desto mere opmærksomme bliver medarbejderne også.

 

Vil du læse mere om trivsel på arbejdspladsen, så se også “5 uundgåelige steps til god onboarding

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*